"Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Siechnice - modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach" w ramach Działania 4.2 "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dokumentacja projektowa znajduje się w artykule pod tym linkiem http://zgksiechnice.pl/index.php/przetargi/331-rozbudowa-i-modernizacja-systemu-gospodarki-wodno-sciekowej-w-gminie-siechnice-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-siechnicach-w-ramach-dzialania-4-2-gospodarka-wodno-sciekowa-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2014-2020