"Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Siechnice - modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach" w ramach Działania 4.2 "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Pliki do pobrania:
Download this file (01. Ogłoszenie postępowania.pdf)01. Ogłoszenie postępowania.pdf[ ]
Download this file (02. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ).pdf)02. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ).pdf[ ]
Download this file (03. SIWZ wersja edytowalna.zip)03. SIWZ wersja edytowalna.zip[ ]
Download this file (04. Istotne postanowienia umowy.zip)04. Istotne postanowienia umowy.zip[ ]
Download this file (05. Opis przedmiotu umowy (OPZ).zip)05. Opis przedmiotu umowy (OPZ).zip[ ]
Download this file (06. Załączniki do OPZ.zip)06. Załączniki do OPZ.zip[ ]
Download this file (07. Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf)07. Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf[ ]
Download this file (08. Warunki dotyczące dostępu do energii elektrycznej.pdf)08. Warunki dotyczące dostępu do energii elektrycznej.pdf[ ]
Download this file (09. Przedmiary robót.zip)09. Przedmiary robót.zip[ ]
Download this file (10. Zał. nr 8 do SIWZ – wykaz kluczowych maszyn i urządzeń.zip)10. Zał. nr 8 do SIWZ – wykaz kluczowych maszyn i urządzeń.zip[ ]
Download this file (11. Odwołanie Wykonawcy.pdf)11. Odwołanie Wykonawcy.pdf[ ]
Download this file (12. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.pdf)12. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.pdf[ ]
Download this file (13. Zmiana terminu składania ofert z dnia 24.03.17 na dzień 06.04.17 r.pdf)13. Zmiana terminu składania ofert z dnia 24.03.17 na dzień 06.04.17 r.pdf[ ]
Download this file (14. Zmiana terminu składania ofert z dnia 04.04.2017 r. na dzień 11.04.17 r.pdf)14. Zmiana terminu składania ofert z dnia 04.04.2017 r. na dzień 11.04.17 r.pdf[ ]
Download this file (15. Zmiana terminu składania ofert z dnia 06.04.17 na dzień 24.04.17 r.pdf)15. Zmiana terminu składania ofert z dnia 06.04.17 na dzień 24.04.17 r.pdf[ ]
Download this file (16. Odpowiedzi na zapytania nr 1.pdf)16. Odpowiedzi na zapytania nr 1.pdf[ ]
Download this file (17. Odpowiedzi na zapytania nr 2)17. Odpowiedzi na zapytania nr 2[ ]
Download this file (18. 13.04.2017 Odpowiedzi na zapytania 3.pdf)18. 13.04.2017 Odpowiedzi na zapytania 3.pdf[ ]
Download this file (19. 13.04.2017 SIWZ.pdf)19. 13.04.2017 SIWZ.pdf[ ]
Download this file (20. 13.04.2017 Załącznik nr 11 do SIWZ OPZ.pdf)20. 13.04.2017 Załącznik nr 11 do SIWZ OPZ.pdf[ ]
Download this file (21. 13.04.2017 Załącznik nr 12 do SIWZ.pdf)21. 13.04.2017 Załącznik nr 12 do SIWZ.pdf[ ]
Download this file (22. 13.04.2017 Załącznik nr 8.pdf)22. 13.04.2017 Załącznik nr 8.pdf[ ]
Download this file (23. 20.04.2017 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)23. 20.04.2017 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf[ ]
Download this file (24. 24.04.2017 zbiorcze zestawienie ofert przetarg.pdf)24. 24.04.2017 zbiorcze zestawienie ofert przetarg.pdf[ ]
Download this file (25. 19.05.2017 Wadium.pdf)25. 19.05.2017 Wadium.pdf[ ]
Download this file (26. 09.06.2017 Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy Envirotech i odrzuceniu jego oferty.pdf)26. 09.06.2017 Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy Envirotech i odrzuceniu jego oferty.pdf[ ]
Download this file (27. 09.06.2017 Wybór oferty.pdf)27. 09.06.2017 Wybór oferty.pdf[ ]
Download this file (28. 09.06.2017 Ogłoszenie.pdf)28. 09.06.2017 Ogłoszenie.pdf[ ]
Download this file (29 14.06.2017 odwołanie Miko-Tech i EBRO TRADE 14.06.2017.pdf)29 14.06.2017 odwołanie Miko-Tech i EBRO TRADE 14.06.2017.pdf[ ]
Download this file (30 14.06.2017 Wezwanie do przystąpienia 14.06.2017.jpg)30 14.06.2017 Wezwanie do przystąpienia 14.06.2017.jpg[ ]
Download this file (31 14.06.2017 Wezwanie do przystąpienia Envirotech.jpg)31 14.06.2017 Wezwanie do przystąpienia Envirotech.jpg[ ]
Download this file (32 14.06.2017 ENVIROTECH Załącznik nr 7 do odwołania z dnia 14-06-2017.pdf)32 14.06.2017 ENVIROTECH Załącznik nr 7 do odwołania z dnia 14-06-2017.pdf[ ]
Download this file (33 14.06.2017 ENVIROTECH Załaczniki do odwołania 14.06.2017.pdf)33 14.06.2017 ENVIROTECH Załaczniki do odwołania 14.06.2017.pdf[ ]
Download this file (34 14.06.2017 ENVIROTECH Odwołanie KIO 14-06-2017.pdf)34 14.06.2017 ENVIROTECH Odwołanie KIO 14-06-2017.pdf[ ]
Download this file (35 08.08.2017 Ogloszenie o uniewaznienie przetargu.jpg)35 08.08.2017 Ogloszenie o uniewaznienie przetargu.jpg[ ]