.

Obniżone ciśnienie wody w Gminie Siechnice. Zalecenie przegotowania wody przed spożyciem.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

informuje, że od dnia 02.08.2018r. może wystąpić obniżone ciśnienie wody w miejscowościach: Siechnice, Św. Katarzyna, Groblice, Durok, Kotowice, Zębice, Grodziszów, Sulęcin, Szostakowice, Sulimów, Bogusławice, Ozorzyce, Łukaszowice z uwagi na czasowe zamknięcie dostawy wody jednego ze źródeł. 

W wodzie dostarczanej z jednego ze źródeł, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził przekroczenie dopuszczalnej liczy mikroorganizmów (ogólna liczna mikroorganizmów i bakterie grupy coli) i wydał komunikat w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z tego źródła. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z PPIS, ZGK Sp. z o.o. zamknął dostawę wody w pompowni wody zlokalizowanej w ul. Ciepłowniczej gdzie pobierana była próbka. W chwili obecnej trwają działania naprawcze administratora Stacji.

Informujemy, że woda do mieszkańców będzie dostarczona z innych Stacji Uzdatniania Wody i jest wolna od mikroorganizmów. Informujemy, że woda może być wykorzystywana w gospodarstwach domowych bez ograniczeń jednak zaleca się przegotowanie wody, która przeznaczona jest do celów konsumpcyjnych, a także mycia zębów małych dzieci oraz osób starszych o obniżonym systemie odpornościowym.

Za niskie ciśnienie i związane z tym utrudnienia przepraszamy.
Jednocześnie informujemy, że dopiero po kolejnym badaniu przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i otrzymaniu pozytywnych wyników od administratora Stacji wznowimy dostarczanie wody.

 

Zgłaszanie awarii

WODOCIĄGOWYCH

tel. 601-155-462

 

KANALIZACYJNYCH

tel. 609-37-81-52

Dział techniczny

tel. 71/311-39-33 wew. 16

 

 

tel. 71/311-39-33 wew. 26

kanalizacja@zgksiechnice.pl